Hoogland BV: de leverancier voor akkerbouwers in Noord-Nederland.

Wij helpen u met het behalen

van duurzame

teeltrendementen

Prima saldo’s van kwalitatief goede opbrengsten met een tevreden akkerbouwer is wat wij willen bereiken.  Dat doen we door het  ondersteunen onze akkerbouwrelaties in Noord Nederland.  Dit begint  bij de teelt van hun gewassen door kundige advisering. Daar hoort dan een vlotte belevering van een ruim productenassortiment van zaaizaden, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en bodem- en plantverbeteraars bij.

We zorgen hierbij dat we dit op een flexibele manier doen. Eerst en vooral passend bij de wensen en verwachtingen van de akkerbouwer met aandacht voor service en kwaliteit. Bovendien zitten we in de regio en zijn zodoende altijd dichtbij de noordelijke akkerbouwers.

We zijn betrokken wat er op het land en bij het familie bedrijf van onze akkerbouwrelaties speelt.  Hierbij willen we voorop lopen met innovaties op het gebied van gewasbescherming en plantweerbaarheid. Denk hierbij aan de voeding van bodem en gewas en het telen van weerbare robuuste gewassen. Op die manier willen we de akkerbouwers van nu en die van de toekomst bij te staan bij het nemen van hun beslissingen.

Zaaizaad

Voor een geslaagd eindproduct

Graanhandel

Voor inname, bewaring en handel

Bemesting

Noodzakelijke aanvullingen

Gewasbescherming

Ondersteuning van gewassen

Teeltbegeleiding

Begeleiding van alle teelten

Nieuws op het gebied van akkerbouw

Weideproef met verschillende grasmengselsAkkerbouwMelkveehouderij
24 maart 2021

Nieuwe wetgeving gebruik kunstmest

De reden hiervan is dat er met behulp van kunstmest explosieven gemaakt zouden kunnen worden. Dit noemen ze ook wel precursoren. Ammoniumnitraat kan worden gebruikt als grondstof voor explosieven, vandaar.…
Akkerbouw
1 maart 2021

Betrouwbare en lokale weergegevens

Maak gebruik van de beste weergegevens Vaak is de juiste werking sterk afhankelijk van de weersomstandigheden zoals temperatuur, wind en relatieve luchtvochtigheid. Met de juiste toepassing bent u zekerder van…
AkkerbouwMelkveehouderij
17 februari 2021

Meststoffen markt

Sterk toegenomen prijzen van de gas resulteren in hogere productie kosten voor het maken van ureum, urean en amoniak. Van de amoniak wordt KAS gemaakt, om die reden is de…
Meer nieuws