Hoogland BV: de leverancier voor akkerbouwers in Noord-Nederland.

Wij helpen u met het behalen

van duurzame

teeltrendementen

Prima saldo’s van kwalitatief goede opbrengsten met een tevreden akkerbouwer is wat wij willen bereiken.  Dat doen we door het  ondersteunen onze akkerbouwrelaties in Noord Nederland.  Dit begint  bij de teelt van hun gewassen door kundige advisering. Daar hoort dan een vlotte belevering van een ruim productenassortiment van zaaizaden, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en bodem- en plantverbeteraars bij.

We zorgen hierbij dat we dit op een flexibele manier doen. Eerst en vooral passend bij de wensen en verwachtingen van de akkerbouwer met aandacht voor service en kwaliteit. Bovendien zitten we in de regio en zijn zodoende altijd dichtbij de noordelijke akkerbouwers.

We zijn betrokken wat er op het land en bij het familie bedrijf van onze akkerbouwrelaties speelt.  Hierbij willen we voorop lopen met innovaties op het gebied van gewasbescherming en plantweerbaarheid. Denk hierbij aan de voeding van bodem en gewas en het telen van weerbare robuuste gewassen. Op die manier willen we de akkerbouwers van nu en die van de toekomst bij te staan bij het nemen van hun beslissingen.

Zaaizaad

Voor een geslaagd eindproduct

Graanhandel

Voor inname, bewaring en handel

Bemesting

Noodzakelijke aanvullingen

Gewasbescherming

Ondersteuning van gewassen

Teeltbegeleiding

Begeleiding van alle teelten

Nieuws op het gebied van akkerbouw

AkkerbouwMelkveehouderij
17 februari 2021

Meststoffen markt

Sterk toegenomen prijzen van de gas resulteren in hogere productie kosten voor het maken van ureum, urean en amoniak. Van de amoniak wordt KAS gemaakt, om die reden is de…
Controleren groei aardappelen voor juiste bemestingAkkerbouw
18 januari 2021

Coulance regeling spuitlicentie

Coulance regeling spuitlicentie GBM, mollen en KBA De winter is normaliter een geschikt moment voor het bezoeken van kennisbijeenkomsten voor de verlening van de spuitlicentie. Door het coronavirus kunnen deze…
Akkerbouw
29 november 2020

De verandering gaat snel, vergis je niet

Onderschat de effecten van temperatuurverhoging niet, met steeds langere periodes van droogte, maar ook verzilting.’ En: ‘Ik denk dat we al over het kantelpunt heen zijn en dat het water…
Meer nieuws