Hoogland BV: de leverancier voor akkerbouwers in Noord-Nederland.

Wij helpen u met het behalen

van duurzame

teeltrendementen

Prima saldo’s van kwalitatief goede opbrengsten met een tevreden akkerbouwer is wat wij willen bereiken.  Dat doen we door het  ondersteunen onze akkerbouwrelaties in Noord Nederland.  Dit begint  bij de teelt van hun gewassen door kundige advisering. Daar hoort dan een vlotte belevering van een ruim productenassortiment van zaaizaden, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en bodem- en plantverbeteraars bij.

We zorgen hierbij dat we dit op een flexibele manier doen. Eerst en vooral passend bij de wensen en verwachtingen van de akkerbouwer met aandacht voor service en kwaliteit. Bovendien zitten we in de regio en zijn zodoende altijd dichtbij de noordelijke akkerbouwers.

We zijn betrokken wat er op het land en bij het familie bedrijf van onze akkerbouwrelaties speelt.  Hierbij willen we voorop lopen met innovaties op het gebied van gewasbescherming en plantweerbaarheid. Denk hierbij aan de voeding van bodem en gewas en het telen van weerbare robuuste gewassen. Op die manier willen we de akkerbouwers van nu en die van de toekomst bij te staan bij het nemen van hun beslissingen.

Zaaizaad

Voor een geslaagd eindproduct

Graanhandel

Voor inname, bewaring en handel

Bemesting

Noodzakelijke aanvullingen

Gewasbescherming

Ondersteuning van gewassen

Teeltbegeleiding

Begeleiding van alle teelten

Nieuws op het gebied van akkerbouw

Snijmais rassendemoAkkerbouwMelkveehouderij
12 september 2023

Licentiebijeenkomst Hoogland BV

Hierbij nodigen wij u uit voor het bezichtigen van onze snijmais proefvelden. Op 3 verschillende locaties hebben we een proef liggen waarbij  verschillende bladmeststoffen zijn toegepast in de snijmais. Er…
Akkerbouw
7 augustus 2023

Op naar 30 ton uien meer per hectare

Nieuw zijn het telen op ruggen en toepassen van druppelirrigatie met meststof, ook wel fertigatie genoemd, niet. Maar voor Noord-Nederland is wel sprake van een nieuw fenomeen. Door de grilligheden…
Aardappelen liggend op landAkkerbouw
16 juni 2023

Demodag akkerbouw

Programma Het programma bestaat uit 1 ronde met tussen door een lopend buffet verzorgt door Café Willibrord. Het programma begint daarom om 16.00 uur en het eindigt rond de klok…
Meer nieuws