Akkerbouw

Hoogland B.V. ondersteunt haar relaties bij het telen van hun gewassen om gezamenlijk een zo optimaal rendement te halen.  Hierbij staat de bodemgezondheid en plantgezondheid centraal. Alleen hierdoor kunnen we onze opbrengsten voor nu en in de toekomst op een gezond niveau houden.

 

 Demovel hoekstra met vlag

Toekomstgericht denken

We streven er naar om een innovatieve kennispartner te zijn om gezamenlijk met de teler de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat opbrengsten  en kwaliteit optimaal zijn voor beurs en bodem.

Naar de toekomst toe moeten we nóg nauwkeuriger omgaan met gebruik van meststoffen en worden we  uitgedaagd om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Zorgvuldig gebruik van selectief werkende gewasbeschermingsmiddelen, het gericht toedienen van bijvoorbeeld vloeibare meststoffen met een rijendosering zijn zaken waar wij in toenemende mate ons voor hard maken.

Met een team van adviseurs en betrokken mensen op de locaties in Ferwert en Leeuwarden staat het de telers van pootaardappelen, bieten, uien en granen bij in het nemen van de juiste teeltmaatregelen.

Als toeleverancier van zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zorgt het voor een goede, gezonde opbrengst van de gewassen op het akkerbouwbedrijf.


Tevens is Hoogland BV met haar graanhandel verantwoordelijk voor de inname, opslag en handel van de tarwe en gerst welke op de noordelijke zeeklei verbouwd wordt. In toenemende mate hoort ook de teelt van maaltarwe hierbij.

Voor alle gangbare akkerbouwgewassen kunt u advisering en begeleiding krijgen op het gebied van rassenkeuze, teeltwijze, bemesting, gewasbescherming, oogst en opslag. Persoonlijk, betrokken, kundig en marktconformiteit staan daarbij voorop.