Gewasbescherming

Op het gebied van de gewasbeschermingsmiddelen, vroeger vaak bestrijdingsmiddelen genoemd, hebben we een ruim assortiment aan hulpstoffen tot onze beschikking. In tegenstelling tot 30-40 jaar geleden zijn die middelen tegenwoordig vrijwel allemaal selectief en werken ze vaak kortdurend om de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden.

Ondersteuning van gewassen

Gewasbescherming is in feite een veelomvattend begrip, méér dan alleen de inzet van chemische middelen om een gewas vrij te houden van ziekten of plagen. Om een gewas te ondersteunen tegen zijn natuurlijke vijanden zijn allereerst raskeuze, bemesting en teeltwijze van belang. Als aanvullende maatregel is het selectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een manier om het gewas te beschermen tegen ziektes en plagen. Zonder een combinatie van deze hulpmiddelen zijn we niet in staat zijn om voor een veilige en stabiele voedselproductie te zorgen om onze wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Met een team van adviseurs en betrokken collega’s van de opslag en distributie op onze locaties in Leeuwarden en Westernieland staan we de telers van pootaardappelen, bieten, uien en granen bij in het nemen van de juiste teeltmaatregelen. Met onze collega’s van de logistiek zorgen we voor een vlotte en correcte belevering van de verschillende producten bij onze akkerbouw en loonwerkrelaties die gebruik maken van deze gewasbeschermingsmiddelen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Door het organiseren van kennisbijeenkomsten houden we onze relaties op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Meerdere keren per jaar, vaak in de winterperiode, organiseren wij hiervoor in overleg met het AOC een zogenaamde licentieverlengingsbijeenkomst. Op deze avonden kunt u uw licentie, oftewel Bewijs van Vakbekwaamheid, weer verlengen voor het onderwerp welke wij dan organiseren.

Gewasbeschermingsmonitor

Het is voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt verplicht om de gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond. Download hier uw gewasbeschermingsmonitor 2023 van Hoogland BV. Gebruik en toepassing is voor eigen verantwoording.

Aldert Oudman

Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail