Graanhandel

In 1854 is de grondlegger van het bedrijf P.J. Hoogland te Ferwert begonnen met de handel in granen. Tot op de dag van vandaag is Hoogland B.V. actief in de graanhandel en zorgt het bedrijf voor ontvangst tijdens de oogst, de bewaring en de handel van de tarwe en gerst welke door de Friese en Groninger akkerbouwers wordt verbouwd. Voor de Noordelijke Graanhandel is Hoogland BV al ruim 167 een gerenommeerde en betrouwbare partner. Zie voor meer informatie op onze pagina met de historie van ons familiebedrijf.

Al 167 jaar graanhandel

In de maanden juli en augustus als de granen geoogst worden is het op onze ontvangst- en opslag locaties een drukke periode. Bent u akkerbouwer dan kunt u uw graan op een van onze innamelocatie ’s brengen. Ook kunt u er voor kiezen het af erf of land op te laten ophalen. Vanaf het land, erf en inname locatie wordt de tarwe en gerst dan per vrachtauto naar onze opslagloodsen gereden. We hebben onder meer inname locaties in Hallum, Grijpskerk en Usquert. Onze opslaglocaties bevinden zich in Leeuwarden en op diverse plekken in Groningen.

gebakken brood koopmans van tarwe Hoogland BV

Maal en baktarwe

Waarom al die tarwe in de stortput van de mengvoerindustrie en  niet voor ons dagelijkse boterham? Waarom koeien, varkens en kippen er van voeren als we ook onze bakkers ermee kunnen beleveren?   Samen met Koopmans Meelfabriek hebben we in 2012 de schouders onder een project gezet om meer regionaal geteelde tarwe te gaan verwerken in de bloem voor menselijke consumptie. Samen met  een groep graantelers, kwekers, onderzoeksinstanties en proefboerderijen hebben we dit toen uitgezocht.

Dit deden we door het uitvoeren van onderzoek naar de teelt en bemesting van verschillende tarwe rassen. Uiteindelijk hebben we hierdoor een flink aantal jaren een stabiele teelt van maaltarwe weten te realiseren bij onze Friese en Groningse akkerbouwers.

Dit is een prachtig voorbeeld van een regionaal,  duurzaam opgezette teelt.

Over kringlooplandbouw gesproken: De restproducten die bij de meelfabriek overblijven gebruiken we als ingrediënt voor onze Premixen. Circulaire en duurzame landbouw in optima forma!

Van graan naar veevoer in onze premixen

Sinds 2017 beschikt Hoogland BV over een eigen mengvoerfabriek waar diervoeders op maat, Premixen, worden gemaakt voor de melkveehouders in Noord Nederland. Een belangrijke grondstof voor die hoogwaardige koeienvoer bestaat uit de granen die we ontvangen van onze eigen akkerbouwers. Hiermee wordt op een mooie manier een praktische invulling gegeven aan kringlooplandbouw. Onze akkerbouwers realiseren hiermee een afzet van hun granen in de eigen regio met uiteraard een flinke efficiëntie slag wat betreft transportkosten, carbon footprint en uiteindelijk ook financiële vergoeding.

Jan Klaas de Graaf

Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail