Meststoffen

Bemesting

Om tot een goede gewasgroei te komen is bemesten noodzakelijk. Een juiste bemesting zorgt voor voldoende voedingsstoffen voor de gewassen. Dit kan enerzijds met organische bemesting. Dit is gewenst vanuit het oogpunt van de organische stof en het bodemleven.

Anderzijds zullen we middels minerale meststoffen, kunstmest, voor de noodzakelijke aanvulling moeten zorgen. Minerale meststoffen kunnen nauwkeurig afgestemd worden op de behoefte aan voedingsstoffen van de gewassen. Aangezien de voedingswaarden ervan gegarandeerd zijn en men ze naar believen en op elk gewenste moment kan toepassen is het gebruik van kunstmest een rendabele manier voor het bereiken van een optimale en duurzame landbouwproductie.

Meststoffen assortiment

We beschikken over een breed assortiment hoogwaardige meststoffen welke we kunnen leveren met bijbehorend advies, passend bij uw bedrijfssituatie en teelt.
Samen met onze leveranciers en fabrikanten van deze meststoffen willen we voor onze klanten een zo compleet mogelijk bemestingspakket kunnen aanbieden waarbij we voor elke behoefte en vraag een passende oplossing kunnen bieden.
Hadden we traditioneel in de vorige eeuw nog alleen maar de korrelkunstmest, tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een vorm of samenstelling van een meststof te krijgen:

 • van microgranulaat tot vloeibaar
 • van bodemtoepassing tot bladmeststof
 • van toepassing met de kunstmeststrooier tot met de veldspuit of spaakwiel.
 • van zaadcoating tot biologische drijfmestverbeteraars
 • van traditionele NPK formuleringen tot slow release meststoffen zoals Novurea
 • van sporenelementen in vloeibare of granulaatvorm tot natuurlijke vitaliteitsproducten die het bodemleven voeden zoals PRP
 • van stikstof in de klassieke NO3 vorm tot slimme high-tech meststoffen in ureum en amide vorm
 • van denitrificatie remmers voor in de drijfmest tot humuszuren in de rijenbemesting
 • van kalkmeststoffen om de pH te verhogen tot bodemverbeteraars als gips en compost
 • etc.
 • etc.

Zorgvuldig en kundig advies

Voor elk bemestingsvraagstuk in de akkerbouw en veehouderij trachten wij een oplossing te bieden.  Dit doen we met de kennis van onze adviseurs welke gebruik maken van bemestingsprogramma’s welke werken volgens de meest recente wettelijke gebruiksnormen.   We letten hierbij ook op de inzet van organische mest om voor de noodzakelijke organische stof aanvoer te zorgen.

TTW Adviesmodule

Sinds een aantal jaren werken we met de adviesmodule van TTW in de pootaardappelen, uien en granen. Hiermee wordt gedurende het groeiseizoen een specifieke bemestingsstrategie gebruikt om de teelt te optimaliseren. Zie voor meer informatie TTW.

Vloeibare bemesting

Sinds 2003 is ons bedrijf actief bezig met de vloeibare bemesting toe te passen in de akkerbouw en veehouderij.  Zo is onder andere ruime ervaring opgedaan met de toepassing van vloeibare bemesting in de pootgoed- en uienteelt en de laatste jaren ook in de ruwvoerteelt.

We beschikken  over een ruim pakket vloeibare meststoffen welke we betrekken bij diverse fabrikanten.

Vloeibare kunstmest is naar onze mening op het moderne landbouwbedrijf dé manier om efficiënt met mineralen te werken. Toepassing kan bij het het zaaien in de rij of volvelds. Het heeft vele voordelen.  Zo kan met vloeibare meststoffen exacter worden bemest: De dosering en verdeling (en afwerken van kanten en kopakkers)  gebeurt exacter.  Door besparing op mineralen creëert u extra ruimte voor de aanvoer van organische meststoffen.

hand met aardappelen