Precisielandbouw

Als sector worden we uitgedaagd om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en meer met gewasweerbaarheid te gaan doen. Hierbij horen zaken als het zorgvuldig gebruik van selectief werkende gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijke dosering maar ook het gericht toedienen van vloeibare meststoffen in de rij om voeding op de plek te leggen waar ze nodig is.

Precisieteelt Plus levert waardevolle invulling

Onze visie is dat de bijdrage van Hoogland BV aan de landbouw een duurzame, circulaire en herleidbare moet zijn. Met behulp van het innovatieve teeltconcept Precisieteelt Plus van van Iperen zijn we in staat om hieraan een waardevolle invulling te geven.

Door de praktische “hands on” mentaliteit en uitwerking van het concept is het bovendien direct toepasbaar voor onze relaties. Er kunnen binnen één teeltseizoen  resultaten worden behaald, zoals besparing op de inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en anderzijds door de potentie van de percelen beter te benutten en daardoor  nóg hogere en kwalitatief betere opbrengsten te realiseren.

Inmiddels hebben we een flinke groep telers op de Friese en Groningse zeeklei die dit jaar van het Precisieteelt Plus concept gebruik gaan maken.

Arjen Bijlsma
Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail