Zaaizaad

Kwalitatief goed zaaizaad is de basis voor een goede productiviteit en een geslaagde oogst. Hiervoor kunnen we u bijstaan met een ruim assortiment aan zaaigranen, maiszaden, uienzaad, groenbemesters en groenbemesters. Hierbij hoort een advies over de juiste keuze. Daarbij houden we rekening met zaken als grondsoort, het teeltdoel, gewenste opbrengst en kwaliteitseigenschappen. Maar ook zaken als ziekte resistenties en droogte en vorstresistentie kunnen meespelen bij de keuze en het advies van het juiste korrel zaad.

Uitgebreid assortiment zaaigranen

We hebben een breed assortiment aan zaaigranen beschikbaar. Op basis van onze eigen proefveldresultaten brengen we jaarlijks een rassenfolder wintertarwe uit. Daarnaast kijken we naar wat de praktijkpercelen bij onze akkerbouwrelaties hebben opgeleverd.

proefveld zaaizaden granen

Misschien dat u ook eens een andere kijk op uw rassenkeuze wilt hebben? Waarschijnlijk kijkt u vooral naar opbrengst maar ook andere zaken zijn van belang. Denkt u hierbij aan ziektegevoeligheid, de uitstoeling en korrelvastheid. Maar ook het vasthouden van de hectoliters gedurende de oogstperiode is een belangrijke kwaliteitskenmerk.

proefveld met groenbemesters

Groenbemester voor een gezonde, levende bodem

Groenbemesters nemen de laatste jaren een steeds belangrijkere plaats in op het akkerbouwbedrijf. Vooral het belang van een gezonde, levende bodem die rijk is aan organisch materiaal en actieve humus wordt steeds meer onderkend.  Een goede organische samenstelling van de bodem zorgt voor een goede balans van vocht, grond en lucht. Deze zorgt samen met voedingsstoffen en de  natuurlijke organismen voor een goede gewasgroei.

Naast het belang van structuur en organische stof is  er meer. Ook de natuurlijke werking op bodemgebonden ziekten en plagen  is van steeds meer belang. Door een op de juiste manier gekozen groenbemester kan een succesvolle bestrijding van aardappelcystenaaltje worden gegeven. Hierdoor is de inzet van kostbare, milieubelastende chemische bestrijding misschien niet eens meer nodig…

Arjen Bijlsma

Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail