Zaaizaden

Diverse zaaizaden

Goed zaaizaad is de basis voor een goede productiviteit en een geslaagd eindproduct. Hoogland B.V. levert zaaizaad van onder meer granen, uien,  wortelen, groenbemesters en voedergewassen. We adviseren daarbij in de raskeuze waarbij wordt we rekening houden zaken als de grondsoort, het teeltdoel, ras-eigenschappen en ziekte resistenties.

Proef en demovelden

Middels eigen demovelden van gewassen als mais, granen en uien houden we zelf ook inzage in de geschiktheid van diverse rassen op de Noordelijke kleigronden.

Daarnaast hebben we proefvelden liggen bij de SPNA in de Kollumerwaard en Ebelsheerd voor onderzoek naar baktarwe.

Groenbemesters

Groenbemesters nemen de laatste jaren een steeds belangrijkere plaats in de binnen de huidige landbouw.  Enerzijds door regelgeving, maar anderzijds ook door een toenemende bewustwording dat er iets gedaan moet worden aan de gezondheid van grond.  Door het zaaien van een groenbemester kan  het organische stof gehalte worden verbeterd of zelfs verhoogd.  Dit verbeterd het bodemleven en de bewerkbaarheid van de grond.

Ook kan een groenbemester ingezet worden als  stikstof vanggewas . Hierdoor wordt de uitspoeling van mineralen verminderd.  Groenbemesters kunnen daarnaast ook ingezet worden als bestrijder  van bodemgebonden plagen zoals cystenaaltjes. Er is een groot aantal groenbemesters beschikbaar welke afhankelijk van doel en omstandigheden kunnen worden toegepast.Hoogland BV staat u graag ter zijde om  u te helpen bij een weloverwogen keuze.

Groenbemesters GLB

Voor het GLB-beleid  beschikken we over een uitgebreid assortiment van groenbemesters , welke GLB- proof zijn.  Om te voldoen aan de vergroeningeis van 5% ecologisch aandachtgebied kunt u kiezen om deze op verschillende manieren in te vullen.  Akkerranden, stikstofbindende gewassen of vanggewassen. (eventueel eruit)  Laat u adviseren door onze adviseurs