Crop Consultant

Digitalisering van onze diensten en service

Het gebruik van teelregistratieprogramma’s in de landbouw wordt steeds gebruiksvriendelijker.

Hoogland BV biedt u als teler nu ook de mogelijkheid om samen met ons dit op te pakken. Wij hebben onze administratie aangepast en zijn  een samenwerking begonnen met Agrovision.

Wat houdt dit in voor u als teler?

Automatisch inlezen van leverbonnen
Vanaf dit seizoen kunt u digitaal uw leverbonnen inlezen in uw agrovision programma, het programma houdt dan automatisch bij wat uw huidige voorraad is ten opzichte van uw leveranties en gebruik. Telers die klant zijn bij ons en agrovision worden automatisch gekoppeld, zodat u uw leveringsbonnen kunt inlezen.
Automatisch rekeningen inlezen doormiddel van EDI factuur.
Telers welke het Mifas programma gebruiken van Agrovision kunnen vanaf dit seizoen ook hun rekeningen automatisch inlezen via Agrovision.  Doormiddel van EDI factuur staan automatisch de juiste middelen bij het juiste gewas, zodat u deze zelf niet hoeft uit te splitsen. Wilt u gebruik maken van EDI factuur vraag dan uw inlogcode op bij onze administratie.
Digitaal advies met Crop Consultant Pro.
Ook werken we dit seizoen via het programma Crop Consultant pro wat werkt via Agro Vision. Hiermee geeft u uw adviseur inzicht in uw registratie, percelen en bouwplan. Waar we voorheen het advies op een papier schreven vullen we dit nu via een tablet in voor het desbetreffende perceel. Dit advies kunt u dan overnemen in uw programma als een registratie, zodat u als teler dit niet zelf hoeft in te vullen.
Digitaal advies samen met onze adviseurs!
Doordat CropVision een online toepassing is, kunt u uw bouwplan, registraties en de ligging van uw percelen eenvoudig delen met uw adviseur. Dit geeft veel inzicht, waardoor uw adviseur nog beter kan adviseren. Als uw adviseur bijvoorbeeld weet welke bespuitingen, bemestingen, of ander handelingen u al heeft uitgevoerd, kan hij u een passender en nauwkeuriger advies geven. Maar alleen op een veilige manier en alleen als u nadrukkelijk toestemming geeft in CropVision.
Voordelen voor de teler
  • Omdat uw adviseur precies weet, wat er op een perceel gebeurt, kan hij u altijd een passend advies geven. Dit geeft u een beter rendement.
  • U ontvangt via CropVision en per email uw adviezen, eventueel met signalering via sms.
  • U heeft uw verplichte registratie (Gewasbeshermingsmonitor!) direct goed op orde
  • U weet precies hoe vaak uw adviseur u per teelt heeft geadviseerd en wat de stand van zaken is.
  • U hoeft niet altijd bereikbaar of thuis te zijn voor uw adviseur. Via zijn laptop of tablet weet hij precies waar uw percelen liggen en welke bewerkingen er gedaan zijn.
Meer weten?

Neem met ons contact op voor meer informatie. Ook kunt u op de volgende wijze meer informatie vinden over wat Crop consultant te bieden heeft:

  1. Website Agrovision met nadere uitleg
  2. Klik op de volgende link om een brochure te downloaden: Brochure CropVision

25-07-2014 Anjum, Nederland Hoogland / Groothaar en Orth Onderzoek van Louw bij boer Johan Dijck, naar hoe het gewas erbij staat. Foto: Laurens Aaij

agrovision perceel

agrovision logo