Veehouderij/loonwerkavond Hoogland BV

Onderwerpen:
• Opening Hoogland B.V.
• Actualiteiten gewasbeschermingsmiddelen 2023 door Hoogland BV, Dhr. T. Wijbenga.
• Grasland en maisbespuitingen door Hoogland BV, Dhr. T. Wijbenga.
• Effect van BlueN in uw gewassen door Corteva, Dhr. A. Jukema.
• Kruiden/klavers en luzerne op uw bedrijf door Barenbrug, Dhr. H. van der Sluis.
• Gezonde bodem, een weerbaar gewas door Dhr. Piet Riemersma

Locatie
29 maart
Hoogland BV
Neptunusweg 3
8938 AA Leeuwarden

19.00 – 22.30 uur

Veehouderij/loonwerkavond

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse veehouderij-loonwerkavond op woensdagavond 29 maart. Deze veehouderij/loonwerk avond telt mee voor de verlenging van uw spuitlicentie, de avond telt mee voor het onderwerp “teelt”.

Wil je deze avond bijwonen?

Meldt u aan via onderstaande button:

Aanmelden

Veehouderij avond

29 maart Aanvang: 19.00 uur