Hoogland BV: de leverancier voor de melkveehouderij in Noord-Nederland.

Wij helpen u met het behalen

van uw doelstellingen

van uw melkveebedrijf.

Gezond, productief vee en tevreden veehouders is wat wij willen bereiken. Samen met de melkveehouder zorgen voor een goede melkproductie en het behalen van de doelstellingen van de veehouder. Dit doen we onder andere met kundige begeleiding. Daarnaast bieden wij een ruim assortiment aan veevoeders, meststoffen, zaaizaden en overige benodigdheden voor de melkveehouderij. Zowel voor de gangbare, VLOG, VLOG EU en biologische melkstromen. Met innovaties op het gebied van veevoeding, bemesting en (ruw-)voerteelt willen we de veehouder daarmee bijstaan met de ontwikkelingen die nodig zijn om bij te kunnen blijven.

Onze rundvee adviseurs gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij de doelstelling van uw bedrijf hoort. We doen dit op een flexibele manier, altijd passend voor de veehouder met aandacht voor service en kwaliteit. We zijn dichtbij, regionaal actief en focussen ons op het noorden van het land. Betrokkenheid bij wat zich op het boerenerf, in de stal en aan de keukentafel afspeelt is wat ons boeit.

Veevoeding

Altijd maatwerk

Ruwvoerwinning

Van gras en mais

Innovaties

Unieke producten

Advisering

Management ondersteuning

Nieuws op het gebied van melkveehouderij

Melkveehouderij
22 december 2023

Minimaster: Melken in 2025!

Tijdens de master komen de volgende onderwerpen aan bod; bodem & bemesting, inkuilmanagement, rantsoen optimalisatie en uiteindelijk ook hoe dat kan uitpakken in de kringloopwijzer en om hiermee de afvoer…
Melkveehouderij
22 december 2023

Grasseizoen 2024, efficiënt melken!

Voor de bodem geldt dat je de komende weken eens kritisch alle grondmonsters door moet nemen, op met name pH en de C/N verhouding. Vervolgens is het van belang om…
Melkveehouderij
20 oktober 2023

Een sterke start voor uw kalf!

Kalveren zijn in de herfst- en wintermaanden vaak gevoeliger voor het opdoen van aandoeningen, zoals aan het maagdarmstelsel, de longen, snotterij, hoest en een griepje. Vocht en tocht zijn hiervan…
Meer nieuws