De hoge prijzen van eiwit maken het interessant om zelf als veehouder of akkerbouwer de teelt van een eiwitgewas op te nemen in het bouwplan. Zoals het zich nu laat aanzien blijft de prijs van eiwitrijke grondstoffen voorlopig op een hoog niveau.Dit maakt het telen van eiwit interessant. Het gewas wat hiervoor momenteel het meest voor in aanmerking komt, zijn veldbonen. Er is al een aantal jaren ervaring opgedaan met de teelt en verwerking cq. vervoederen van veldbonen.

Pioniers gezocht

Hoogland bv is op zoek naar veehouders die op hun land eigen eiwit willen telen. Maar ook akkerbouwers die opzoek zijn naar een ander gewas in bouwplan.

Wij komen graag in contact met veehouders en akkerbouwers die met ons verder willen pionieren met de teelt van veldbonen.

Veldbonen eiwit voor melkvee

Teo Wijbenga

Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail

Voor de melkveehouder:

Onze ervaring is dat veldbonen een uitstekende eiwitbron is, in combinatie met flink aandeel zetmeel, die goed in een voederrantsoen in te passen is.

Voor de akkerbouwer:

Veldbonen zijn vlinderbloemig. Vlinderbloemigen zijn zelfvoorzienend in stikstof en laten stikstof na in de bodem voor een vervolg gewas. Daarnaast dragen veldbonen bij aan meer biodiversiteit en laten ze een mooie bodemstructuur achter. Qua saldo komt dit gewas door de hoge prijzen van alternatieve eiwitbronnen er steeds beter voor te liggen

Wij staan voor u klaar om de teelt te begeleiden en de afzet en/of verwerking van de veldbonen in onze eigen fabriek.

Voor meer informatie over de teelt neemt u contact op met onze akkerbouwspecialist Teo Wijbenga

Wilt u meer weten over de inzet van veldbonen in het rantsoen voor uw melkvee? Neem dan contact op met Paulus Strikwerda

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.