Afgelopen jaar bleef de mais bij melkveebedrijf Riedstra in Ryptsjerk ‘’hangen’’ in groei en kleur. Om de mais te ondersteunen is bladbemesting met N-efficiënt toegepast. Het resultaat was duidelijk positief gaf Roelof Jan Riedstra aan.

‘’De mais schoot de lucht in en wat ook opviel was dat het gewas veel dichter, compacter stond dan in andere jaren en vergelijkbare percelen. Eveneens bleef het gewas gezond en fris tot aan hakselen.’’ Aldus Riedstra uit Ryptsjerk. Tijdens de oogst bleek al dat de opbrengst hoog was, na metingen kwam de gemiddelde opbrengst op 60 ton/ ha, een record voor dit bedrijf.

Kiemend maiszaad groeit op bouwland

Waarom bladbemesting

De teeltkosten van mais zijn al gemaakt. De meeropbrengst moet 1-2 ton zijn om de kosten van het bladbemesting te dekken, dat is hier ruimschoots gelukt. Daarbij komt voor dit jaar nog de vraag hoeveel N is uitgespoeld door de vele regen?.

Roelof Jan twijfelt in ieder geval niet; er wordt weer bladbemesting toegepast.

Toepassing bladbemesting

Efficie-N-t28

Mais die in het seizoen traag tot slecht doorgroeit, kunt u helpen met een bladbemesting met Efficie-N-t28. Hiermee krijgt u niet alleen een groener gewas, maar ook een vitaler gewas. Daarnaast zorgt de bladbemesting ook voor meer eiwit in de kolf. Het beste effect wordt gekregen als de bespuiting uitgevoerd wordt als de mais circa 1 tot 1,5 meter hoog is, nog voor dat de pluim zichtbaar wordt. Efficie-N-t28 is een bladbemesting en moet via de bladeren opgenomen worden. Het  kan ook vroeg ingezet worden als bij een koude periode de stikstof traag vrijkomt uit de drijfmest, waardoor de mais slecht groeit. Hierbij is ook belangrijk dat zoveel mogelijk bladoppervlak geraakt wordt.

Bladkali TS

De laatse jaren hebben we droge, warme zomers. Veel maispercelen hebben dan last van de droogte. Bemesting met Bladkali TS in het groeiseizoen stimuleert de sapstroom in de plant, waardoor de maïsplant minder droogtegevoelig wordt en minder last heeft van groeistress. Daarnaast zorgt een goede sapstroom voor opname van andere voedingselementen en transport door de plant. Bladkali TS bevat ook zwavel en is chloorarm. De meststof is zacht voor het gewas en kan dus veilig op het blad gespoten worden. Met een bladbemesting met kali helpt u de plant door moeilijke tijden heen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.