Sodagrain

Met sodagrain bij Hoogland genaamd Wheatbooster in het rantsoen stimuleert u de productie en het eiwitgehalte in de melk. Door de hoge energiedichtheid enerzijds en de bufferende werking anderzijds is het smakelijke product in staat om pensverzuring tegen te gaan, de conditie te verbeteren en de melkproductie en eiwitgehaltes te verhogen.

Sodagrain de energiebron voor hoogproductief melkvee

Ons bedrijf was het eerste mengvoerbedrijf dat de ontsloten tarwe op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd.

Door de hoge pH heeft het een bufferende werking waardoor het werkt als een natuurlijke vorm van natriumbicarbonaat. Ketose en pensverzuring kunnen dus hiermee worden voorkomen.

Door onze jarenlange ervaring hierin zijn  we  in staat om een mooi rul product van constante kwaliteit  te leveren. De Wheatbooster kan zowel los gestort als in een slurf worden geleverd.

De voordelen op een rijtje:

  • Bufferende werking
  • Hogere melkproductie én eiwitgehalte
  • Verbeteren conditie
  • Smakelijk rul product
  • Door bewerking constante kwaliteit

Ontsloten tarwe in uw rantsoen

Melkkoeien kunnen een hele graankorrel niet verteren. De korrel moet eerst bewerkt worden. Dit kan door middel van ontsluiten. Door het proces van ontsluiten wordt de graankorrel volledig verteerbaar. Omdat hierbij het eiwit om de zetmeelkorrel heen gaat zitten wordt deze tevens bestendiger dan bij pletten of malen. Ontsloten tarwe is hierdoor een graanproduct met een veel hoger aandeel bestendig zetmeel en DVE. De hoge bestendigheid van het product in samenwerking met Natriumbicarbonaat werkt bufferend in de pens. Naast onze ontsloten tarwe produceren wij tevens alkagrain. Alkagrain is een product dat evenals wheatbooster een hoog zetmeelgehalte heeft maar daarbij ook een eiwitgehalte wat vergelijkbaar is met sojaschroot.

Andries Sneep

Specialist Veevoeding
Bel mijStuur een e-mail