Op dag 170 de krachtvoergift in de voercomputer afbouwen naar 0 kilogram. Dat is een andere manier dan de veelal gebruikte melk- voertabel. De afgelopen periode zijn de prijzen van grondstoffen sterk gestegen. Hierdoor kunnen uw voerkosten stijgen en staat er druk op het behalen van een goed voersaldo.

Van belang is om deze periode kritisch te kijken naar de post aankoop van krachtvoeders. Allereerst is het van belang om goed te bepalen welke krachtvoeders/grondstoffen in uw rantsoen passen voor een optimale benutting. Maar daarnaast is het zeer interessant om te kijken naar uw huidige krachtvoerverbruik.

Veel melkveehouders passen een deel van hun krachtvoeders toe in het basisrantsoen, gemengd met het ruwvoer aan het voerhek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van krachtvoercomputers om koeien individueel te ondersteunen met extra krachtvoer. Na het afkalven wordt er vaak een krachtvoertabel tot een x-aantal dagen opgesteld.

Controleren benutting ruwvoer enkrachtvoer met zeven van koeienmest

Wanneer de top van deze opbouw in dagen bereikt is wordt er overgeschakeld naar melk- voertabel of wordt aan de hand van melkcontrole-uitslag de individuele krachtvoerverstrekking bepaald.

Een andere mogelijkheid is om de opbouw van dagen een vervolg te geven met een afbouw in dagen. Voorbeeld: na afkalven tot 21 dagen wordt het krachtvoer naar 7 kg opgebouwd in de voercomputer. Tot 100 dagen wordt de maximum verstrekking vastgehouden. Na deze 100 dagen wordt het krachtvoer per dag met 100 gram afgebouwd. Dit betekend per 10 dagen een afbouw van 1 kg. Op dag 170 heeft u de gift in de voercomputer afgebouwd naar 0 kg. Hierna kunnen de koeien alleen nog gebruik maken van het krachtvoer wat verstrekt wordt in de basis (aan het voerhek of in de melkstal/melkrobot) en het ruwvoer van het voerhek.

De voordelen:

  • Goed overzicht van het boveneind en ondereind van uw veestapel.
  • Gelijke kansen voor iedere koe.
  • Bevorderd benutting eigen ruwvoer.
  • Koe wordt gedwongen meer ruwvoer op te nemen.
  • Goed inzicht van de totale hoeveelheid gevoerd krachtvoer.

Voorwaarden

Voorwaarde voor dit systeem is dat de koeien goed ruwvoer van hoge kwaliteit krijgen, en dat voor elke koe het krachtvoer wat in de basis gevoerd wordt, goed opgenomen kan worden.

Neem contact op met een van onze adviseurs om te ontdekken of dit systeem ook op uw bedrijf past.

Siebrand Veenstra

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.