De meststoffen markt is net als de grondstoffen markt voor soja en granen volop in beweging. De oorzaken van de oplopende stikstofprijzen zijn gelegen in de volgende feiten:

  • Sterk toegenomen prijzen van de gas resulteren in hogere productie kosten voor het maken van ureum, urean en amoniak.
  • Van de amoniak wordt KAS gemaakt, om die reden is de industrie terughoudend geweest met het maken van grote voorraden. Hierdoor zijn er zeer beperkte voorraden bij de producerende industrieën zoals Yara en OCI
  • Door uitval van een fabriek in Frankrijk werd de relatief kleine KAS markt in NWE europa nog verder beperkt qua belevering
  • Hogere graanprijzen stimuleren om meer stikstof te gaan toepassen, dus een hogere vraag bij de graantelers in Europa naar stikstof
  • In tegenstelling tot in  2008 zien we dit jaar niet veel speculatieve aankopen en posities van stikstof.

Minder beschikbaar

De verwachting is dar de stikstofprijzen nog verder door zullen blijven stijgen tot mei om vervolgens in de zomermaanden weer enigszins te gaan dalen naar lagere niveaus.

Voor fosfaat en kali wordt ook voor beide nog een verdere stijging verwacht.

Advies is dan ook om niet aankopen lang(er) uit te stellen maar ook vanwege logistiek en beschikbaarheid überhaupt op tijd orders door te geven.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.