Telers die mais telen op zand of löss grond moeten voor 1 oktober een vanggewas hebben gezaaid. Dit betekent in de praktijk dat er onderzaai plaats moet vinden of dat het gewas voor 1 oktober geoogst moet worden, en dat direct aansluitend een groenbemester gezaaid moet worden. Nog voor 1 oktober.

Wel of geen rijpe mais op zand of löss grond ??

Door de koude en natte omstandigheden zijn veel maispercelen laat ingezaaid of moeten nog gezaaid worden, daarbij komt ook nog dat de mais momenteel traag groeit. De zomer kan nog veel goed maken, maar er bestaat een kans dat de mais later af gaat rijpen.

Om minder afhankelijk te zijn van oogstdatum voor 1 oktober, kunt u nu besluiten om in het 8-10 bladstadium (kniehoogte) van de mais een groenbemester in te zaaien.

U kunt bijvoorbeeld 20 kg per ha  Intermezzo  graszaad van Barenbrug zaaien. Dit is Italiaans raai gras wat een goede groenbemester kan zijn in deze situatie. Ook 20 kg per ha Soilcover van Barenbrug kan worden gezaaid. Soilcover is een grasmengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras. Westerwolds raaigras kiemt makkelijker onder moeilijker omstandigheden.

Houd met de onkruidbestrijding wel rekening met de onderzaai. Vraag uw adviseur om advies.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.