Jaarlijks slijten de graspercelen door beweiding en/of maaien, een strenge winter maar ook door toediening van drijfmest met een zodebemester. Vorig jaar hadden we te maken met droogte, waardoor open plekken ontstonden. De open plekken in de zode worden bezet met minder goede grassoorten en onkruiden. Door in het vroege voorjaar (nu dus!) een graslandcheck te doen, wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de grasmat en de opbrengstpotentie die de grasmat heeft.

Het is nu het moment om een grasland check te doen

Grassen met rode voetjes zijn de goede grassen. Als gemiddeld genomen deze meer dan 50-60 % voorkomen hoeft u geen grasland verbetering toe te passen, mits de zode goed dicht is.

Als u veel open plekken aantreft, kunt u het perceel doorzaaien. Door deze percelen door te zaaien wordt een gezonde graszode verkregen die weer uit toprassen bestaat met een goede en smakelijke productie. Het voorjaar biedt uitstekende mogelijkheden om percelen door te zaaien, omdat de concurrentie van bestaande grassen dan laag is.  Doorzaaien is relatief goedkoop met goede opbrengstenpotentie als resultaat.

Als uw perceel bestaat uit 30-45% grassen met rode voetjes of meer dan 20% kweek. Dan is het verstandig om een complete grasland vernieuwing toe te passen. Door de percelen opnieuw in te zaaien met de huidige grasmengsels, wordt een grasmat verkregen met toprassen en met een goede opbrengstpotentie.

Onkruiddruk

Onkruiddruk speelt een belangrijke rol in het behalen van een hoge droge stof productie en goede voederwaarde per ha.  In percelen waar veel onkruiden voorkomen, kan een onkruidbestrijding in het voorjaar de grasmat verbeteren. Eventueel in combinatie met doorzaaien.

Vraag uw adviseur om tezamen met u de percelen te bekijken.

Gerard Postma

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.