Het voorjaar staat voor de deur, de mest en kunstmest worden of zijn over de percelen gereden. Een mooi moment om eens de percelen goed te bekijken hoe ze de winter zijn doorgekomen. Een goede graszode is de basis voor een goed grasseizoen.

Het is nu het moment om een grasland check te doen

Grassen met rode voetjes zijn de goede grassen. Als gemiddeld genomen deze meer dan 50-60 % voorkomen hoeft u geen grasland verbetering toe te passen, mits de zode goed dicht is.

Door in het voorjaar een graslandcheck te doen, krijgt u inzicht in de situatie op uw perceel. Onderweg zien we helaas weer schade ontstaan door muizen. Let hier dus goed op. Ook zien we slempplekken met weinig tot geen gras. Het voorjaar biedt uitstekende mogelijkheden om percelen door te zaaien, omdat de concurrentie van bestaande grassen dan laag is.  Doorzaaien is relatief goedkoop met goede opbrengstenpotentie als resultaat.

Percelen die doorgezaaid worden beschikken weer over de nieuwste genetica. Graszaadmengsels met tetraplöide grassen hebben een betere kiemkracht en geven meer en smakelijker gras. Zodra de grondtemperatuur 6-8 graden is kunt u beginnen met het doorzaaien.

Als uw perceel bestaat uit 30-45% grassen met rode voetjes of meer dan 20% kweek. Dan is het verstandig om een complete grasland vernieuwing toe te passen.

Onkruiddruk

Onkruiddruk speelt een belangrijke rol in het behalen van een hoge droge stof productie en goede voederwaarde per ha.  In percelen waar veel onkruiden voorkomen, kan een onkruidbestrijding in het voorjaar de grasmat verbeteren. Eventueel in combinatie met doorzaaien.

Vraag uw adviseur om tezamen met u de percelen te bekijken.

Gerard Postma

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.