Ondanks dat het nog vroeg is komt de grasgroei hier en daar al weer op gang. Sommige percelen zijn te nat om de drijfmest toe te passen. Op deze percelen kunt u al een vroege kunstmestgift toepassen. De grasgroei die straks op gang komt kan dan meteen hier dankbaar gebruik van maken.

Toepassing meststoffen

Met name de ureum meststoffen, zowel in vloeibaar (Powerbasic Bravo) als in korrel (Novurea) lenen zich hier op dit moment prima voor. Hierbij kunt u de volledige stikstof gift in één keer toepassen. Strooit u KAS (bijvoorbeeld Nutramon)  of een zwavel blend (KAS-S) dan kunt u de gift spreiden over twee toepassingen. De eerste gift mag dan al op korte termijn worden toegepast als de draagkracht van de bodem het toelaat. De tweede gift kan dan ongeveer 4 weken voor de verwachte maaidatum worden toegepast.

Bemest voor de verwachte opbrengst

Stem met uw adviseur af welke gift noodzakelijk is. Een veel gegeven advies is om voor het bemestingsseizoen een landbouwkundig bemestingsplan te maken, maar hoe doe je dit?

Hierbij kijken we samen naar hoeveelheid geproduceerde drijfmest én de doelstelling van de grasopbrengst (weiden of maaien). Uiteraard in combinatie met de bodem: het N-leverend vermogen.

Hoeveel stikstof er op je bedrijf vanuit dierlijke mest te verdelen is kun je uit je bemestingsplan halen die je voor deelname aan de derogatie gemaakt hebt. Ook staat er in dit bemestingsplan hoeveel stikstof er aangevoerd mag worden vanuit kunstmest. (dit is daarmee ook de hoeveelheid stikstof die je middels kunstmest landbouwkundig op je bedrijf kunt verdelen).

Bemesting afhankelijk van het gebruik perceel

Wat je bemest is dus afhankelijk van hetgeen je met je perceel wilt. Bij beweiden kan je prima uitgaan van de normen die gesteld worden op de bemestingsonderzoeken. Bij maaien is het ook afhankelijk van wat je belangrijk vindt aan een graskuil, hiervoor is het van belang om een inschatting te maken van hoe het rantsoen eruit gaat zien in de periode dat de graskuil opgevoerd wordt. Mocht je veel snijmais in het rantsoen willen voeren, dan mag de graskuil anders zijn dan rantsoenen met een groot aandeel graskuil.  Om schommelingen in de kwaliteit van weidegras te voorkomen, adviseren we om gebruik te maken van ureumhouden meststoffen tijdens de eerste kunstmestgiften.

Neem contact met uw adviseur op voor een passend bemestingsadvies!

Jaap Kamstra

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.