Ruwvoerwinning

Als toeleverancier en producent van mengvoeders weten we als geen ander de waarde en belang van kwalitatief goed ruwvoer. Feitelijk is een optimale ruwvoerwinning dé basis van elk succesvol melkveebedrijf: een goede ruwvoerkwaliteit welke gecombineerd met aanvullende mengvoeders tot het gewenste bedrijfsresultaat leidt.

Maximaal de potentie van uw bodem benutten

Uitgangspunt is; het benutten van de kracht en potentie van uw eigen bodem en zoveel mogelijk (liefst 65% of meer) eiwit van eigen land, om grondgebondenheid zo goed mogelijk, mogelijk te maken.

Meer over onze ruwvoerwinning

Ons bedrijf staat u bij met de teelt, bemesting, conservering en inzet van het ruwvoer. Dat doen we door het leveren van kundig advies en de juiste producten, passende bij uw bedrijfssituatie.

Meststoffen

Gezond en voldoende ruwvoer voor uw melkvee.

Zaaizaden

Zaaizaden voor de teelt van melkveevoer

Ruwvoerconservering

Minder verliezen en een goede kwaliteit ruwvoer.