Meststoffen

Productie van gezond en voldoende ruwvoer waarmee u uw melkvee met gras of mais van eigen land kunt voeden is het doel van uw bemesting. Goed vers gras of kuil is de basis van het rantsoen en dus voor een goede melkgift. Als u een goede graskuil heeft, hoeft u minder krachtvoer te voeren. Met de juiste meststoffen kunt u de kostprijs per liter melk verlagen

Optimaal inzetten van meststoffen

Naast het op de juiste en optimale wijze toepassen van dierlijke mest op uw grasland of maispercelen, is er in veel gevallen nog behoefte aan aanvullende nutriënten in de vorm van kunstmest, om de gewenste gewasgroei en kwaliteit te behalen.

Hiervoor beschikken we over een breed assortiment hoogwaardige meststoffen, welke we kunnen leveren met bijbehorend advies, altijd passend bij uw bedrijfssituatie en teelt.

Toevoeging van mineralen

Voor de graslandbemesting gaat dit meestal om een meststof met als hoofdcomponent stikstof, waaraan diverse mineralen en (eventueel) sporenelementen zijn toegevoegd. Hierbij kunt u denken aan Zwavel, Kalium, Magnesium, Natrium en Selenium. De samenstelling kan hierbij naar wens worden aangepast, net als de hoeveelheid en verpakkingswijze (bulk geleverd of in Big Bags). Voor een juist advies wordt er vaak naar de analyse van de mineralen en sporenelementen van toegediende organische mest gekeken, de analyse van het bodemonderzoek en naar de resultaten van eerdere sneden graskuil.

Spoorelementen

Voor voldoende spoorelementen in het gras, kan uiteraard aanvullend worden bemest met een sporenmix die wordt toegevoegd aan de korrel of vloeibare variant. Hierbij moet u denken aan o.a. Selenium en Cobalt. Echter ook de vorm van stikstof die wordt aangeboden speelt een belangrijke rol: Ureum- en ammoniumstikstof geven door het ionisatieproces een verlaging van de pH rond de haarwortels. Hierdoor lossen elementen op en komen deze beschikbaar voor de plant. Wij raden aan eerst de juiste basismeststof te kiezen en vervolgens de goede hoeveelheid sporenelementen te doseren om de eventuele tekorten aan te vullen.

Stikstof in meerdere soorten

Het is algemeen bekend dat teveel onbestendig eiwit bij koeien resulteert in een lagere benutting van het eiwit én een hoog ureumgehalte. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid, vruchtbaarheid en genetische vooruitgang van de koe. Ureumstikstof zorgt verhoudingsgewijs voor een lager OEB- en een hoger DVE-gehalte in het gras in vergelijking met meststoffen die meer nitraatstikstof bevatten. Dit resulteert in een lager ureum in de melk. Als u de DVE/OEB-verhouding in het gras of de graskuil verbetert, hoeft u niet bij te sturen met energierijke producten. Het resultaat is een hoger rendement.

Wij hebben een ruim assortiment aan ureum meststoffen tot onze beschikking. Zo werken we al jaren met de Powerbasic meststoffen lijn. Deze vloeibare variant, samengesteld op basis van ureum,  levert gemiddeld 14 procent meer droge stof op dan wanneer u bemest met KAS. ZO is gebleken uit uit zesjarig onderzoek.

Siebrand Veenstra

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail