Bekalken

Bij de toepassing van voedingstoffen is het van belang dat ze ook beschikbaar komen en niet uitspoelen of worden gefixeerd. Een goede conditie van de bodem kan worden ondersteund met organische mest en daarnaast door de inzet van hulpstoffen als kalk en gips. Met bekalken kun je de bodem-pH te sturen. Gips heeft op haar beurt een positieve invloed op de bodemstructuur.

Gebruiksnormen veranderen, behoefte niet

Enerzijds kan er door de lagere gebruiksnormen minder stikstof en fosfaat worden toegepast, terwijl anderzijds de gewasbehoefte niet is veranderd. Dit vraagt om goede bodemconditie van uw belangrijkste productiefactor de bodem.

Van nature zijn er in Nederland veel bodemsoorten die een te lage pH hebben en daardoor de stikstof- en fosfaatbenutting juist negatief beïnvloeden. Via bekalken kan dit worden aangepakt.

De voordelen op een rijtje:

  • Verhoging pH bodem
  • Vastlegging voedingselementen
  • Goede benutting mineralen
  • Goede botanische samenstelling
  • Verbetering bodemstructuur

Jaap Kamstra

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail