Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen in ureumvorm is een stikstofvorm dat deels direct opneembaar voor het gewas en het is niet uitspoelingsgevoelig. De ureum in Powerbasic is minder gevoelig voor vervluchtiging. Daardoor geeft bemesten met vloeibare kunstmest een hogere opbrengst en dus een hogere stikstofefficiëntie.

Vloeibare ureum voor geleidelijke groei en ontwikkeling

Powerbasic Bravo geeft het gewas een geleidelijke groei en ontwikkeling. Naast stikstof bevat Powerbasic ook zwavel. Omdat de depositie vanuit de lucht (zure regen) afneemt, is het belangrijk om zwavel toe te dienen. Dit geldt vooral voor de eerste en tweede snede. Het is namelijk een onmisbaar element voor de vorming van eiwitten en het realiseren van een topopbrengst.

De voordelen op een rijtje:

  • 14% meer drogestofopbrengst (gemiddelde over 5 jaar)
  • Bestendiger eiwit
  • Hoge stikstofefficiëntie
  • Exacte dosering
  • Exacte verdeling
  • Vollere grasmat
  • Sporenelementen eenvoudig vloeibaar toe te dienen

Vloeibare meststoffen in opmars

Kunstmest kan op verschillende manieren worden samengesteld en toegepast, naast korrel met de kunstmeststrooier kan het ook met een veldspuit in de vloeibare variant. Deze wijze van toepassing is de laatste jaren steeds meer in opgang gekomen door de voordelen van nauwkeurigheid van toepassing en samenstelling en eigenschappen van de meststoffen.

Voor alle teelten

Sinds 2003 is ons bedrijf actief bezig met de inzet van vloeibare bemesting voor de veehouderij als akkerbouw.  Zo is onder andere ruime ervaring opgedaan met de toepassing van vloeibare bemesting in de pootgoed-, uien en graanteelt en daarnaast ook in de ruwvoerteelt.

We beschikken  over een ruim pakket vloeibare meststoffen welke we betrekken bij diverse fabrikanten zoals van Iperen, Triferto en Agrovital. Ook hebben we een eigen vloeibare mineralenlijn ontwikkelt die specifiek voor de akkerbouwgewassen is ontwikkeld.

Paulus Strikwerda

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail