Ruwvoerconservering

Behoud van smakelijkheid en voederwaarde door een juiste, vlotte conservering en stabiel maken van uw graskuil is essentieel. Broei is een groot probleem bij veel kuilbulten. Bijna 50% van de kuilen hebben broei zo bleek uit een onderzoek door ons in 2014 uitgevoerd.

Gezond ruwvoer is de basis van rendabel melken

Als u alles heeft gedaan om met het juiste gras, bemesting en maaimoment uw topkuil te maken wilt u uw kuilgras ook graag fris en smakelijk houden. Gezond ruwvoer is immers de basis van het rendabel melken van uw melkvee. Een goede vorm van  in- en uitkuilmanagement speelt daarbij een belangrijke rol.

Veel factoren spelen bij het voorkomen van broei een rol. Hierbij moet u denken aan droge stof% van de ingekuilde gras, eventuele verontreiniging met ingekuilde grond en of mestresten, de voersnelheid en lengte van de bult, het toegepaste afdeksysteem, de manier van uitkuilen en de netheid ervan, de haksellengte en het toepassen van een toevoegmiddel. Een toevoegmiddel zorgt allereerst voor een snelle stabiliteit van de graskuil.

Daarnaast zorgt het voor een lagere temperatuur van uw kuilbult aan het snijvlak en in veel gevallen voor een smakelijker product en dus betere opname. Immers: Koeien produceren meer melk van kuilgras met een hoge voederwaarde, bovendien vreten de dieren graag smakelijk kuilvoer wat op haar beurt weer zorgt voor een hogere droge stof opname

Broei kost een hoop geld

Uitgaande van 1 VEM verlies per dag per kilogram droge stof per graad is dit per week 3 x 7 = 21 VEM. Bij een d.s. opname van 12 k.g. droge stof per dag scheelt dit 252 VEM per week. Als vuistregel geldt dat voor 1 liter meetmelk 460 VEM nodig is. Het verlies is dus 1/2 liter per koe per dag. Bij 100 koeien is dit een productie verlies, o.b.v. 200 dagen, van 10,000 liter melk.

Waar helpt Hoogland B.V. u mee

Wij beschikken over een toevoegmiddelenpakket met de juiste bacteriën om de kwaliteit van uw kuilgras op peil te houden. De juiste bacteriën en wijze en moment van dosering zijn belangrijk voor het succes van een inkuilmiddel. Het begint bij de kwaliteit van de bacteriën. Er zijn veel aanbieders op de markt, wij hebben gekozen voor een aantal betrouwbare stabiele partijen die zich hebben bewezen: Het Bonsilage pakket van Schaumann en de Magniva van Lallemand Animal Nutrition.

Siebrand Veenstra

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail