Droogstand

Het belang van een goede droogstand is duidelijk. Voor een succesvolle lactatie en lange levensduur is een probleemloze transitie een absolute voorwaarde.

Optimaal droogstand rantsoen voor de juiste start van de lactatie

Voor een optimale lactatie heeft Hoogland BV twee varianten mineralenmengsels, namelijk de basic en luxe. Onze mineralen zorgen onder andere voor een beter functionerende lever, pens en Ca metabolisme. Dit verbetert de weerstand van uw melkvee, uw koeien worden fitter en actiever. De luxe variant bewijst in de praktijk vooral zijn waarde op bedrijven waar meer van de melkkoeien wordt gevraagd en waar de conditie ruimer is.

De mineralen zijn ondersteunende additieven en zorgen samen met passend ruwvoer en een kloppend rantsoen voor een optimale transitieperiode. In het rantsoen is daarbij de juiste grondstof keuze zeer belangrijk. Kijk samen met een van onze adviseurs uw droogstandrantsoen na voor een optimale transitieperiode. Hiermee kunnen problemen met beenwerk, vruchtbaarheid en in mindere mate uiergezondheid die primair in de transitieperiode ontstaan, voorkomen worden.

Rantsoenmogelijkheden

Met twee rantsoenmogelijkheden kunnen we voor ieder bedrijf de juiste start van de lactatie mogelijk maken. Uitgangspunt is het voersysteem wat bij de droge koeien wordt gebruikt:

Volledig gemend droogstand rantsoen

Er wordt een pre-lactatiemix gemaakt die zorgt voor een aanvulling op de energiebehoefte, extra vitamine E bevat en een leverondersteuning biedt. Aanvullend kan droogstandsbrok worden gevoerd.

Enkelvoudig rantsoen

Als er niet gemengd wordt is het mogelijk kuil/hooi of gerstestro te voeren. Hiervoor heeft Hoogland speciale droogstandsbrokken om het rantsoen van deze dieren compleet te maken.

Freddy Kingma

Bovinoloog & transitiespecialist
Bel mijStuur een e-mail