Dit jaar is het nieuwe GLB-beleid uitgerold. Het telen van vlinderbloemigen is een eco-activiteit. Hiermee kunt u punten en waardes halen.  Voorbeelden van vlinderbloemigen zijn Klavers, veldbonen, luzerne en erwten.  Welke het beste bij u past, is afhankelijk van uw bedrijf.

veldbonen op stam

De komende tijd, tot ongeveer half september kunt u nog luzerne en klavers inzaaien. Vanaf half oktober kunnen winterveldbonen gezaaid worden.

Voor de begeleiding van de teelt en inname van de bonen kunt u contact opnemen met uw adviseur van Hoogland bv

Groenbemester

Over een tijdje zal de eerste snijmais geoogst worden. Onze veevoeradviseurs kunnen u helpen om het juiste tijdstip van oogsten te bepalen.

Op zandgrond bent u verplicht om voor 1 oktober een groenbemester in te zaaien als vanggewas. Maar ook op kleigronden is het zaaien van een groenbemester cq vanggewas aan te bevelen. Als u geen onderzaai hebt uitgevoerd, kunt u na de oogst nog een vanggewas inzaaien.

U kunt bv soilcover van Barenbrug inzaaien. Dit is een grasmengsel van Italiaans en westerwolds gras.  Dit mengsel kiemt ook bij lagere temperaturen. Voornamelijk belangrijk als u het op kleigrond toepast. U kunt dit mengsel zaaien tot ongeveer 1 november.

Ook kunt u er voor kiezen om bv snelle lenterogge te zaaien van KWS. Met deze optie kunt u met  een goed geslaagde teelt,  eind april 2024 een mooie snede rogge maaien.

Ook als groenbemester is rogge uitermate geschikt. Onder de meeste omstandigheden wil rogge wel groeien.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.