Om goed te kunnen melken is het eigen gewonnen ruwvoer van fundamenteel belang, een open deur, maar ja alles wat logisch klinkt is vaak nog niet zo. Smakelijk en gezond voer, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de dieren willen we. Het meeste ruwvoer wordt als kuil opgeslagen.

De uiteindelijke kwaliteit wordt bepaald door het product op moment van maaien, de veldperiode en het fermentatie proces, wat inkuilen is. Het weer kunnen we niet sturen, wel kunnen er keuzes worden gemaakt t.a.v. voederwinning en conservering. Groot risico voor het mislukken van de conservering is besmetting van het gras met ongewenste schimmels en bacteriën in combinatie met zuurstof. De aandachtspunten even op een rij.

  • Bedenk dat gras langer dan stoppellengte (5-7 cm) einde winter, oud en vervuild is. Hoort niet in de kuil.
  • Verontreiniging van gras met grond, slootvuil, mest ed. moet te allen tijde worden voorkomen, een ramp voor de conservering. Zeker latere snede kuilen bevatten te vaak te veel RAS.
  • Afstelling machines moge duidelijk zijn maar is schudden wel altijd nodig?? Gebeurd met de beste bedoeling maar met elke bewerking neemt de vervuiling toe, zeker in nattere perioden. Je rijd altijd over je gras, zeker ook op kopakkers. Liever natter maar schoon inkuilen dan droger met meer RAS. Na de tweede snede de schudder in de stalling?
  • Elk uur dat het gemaaide gras op het land ligt verdwijnt er voederwaarde en treed er bederf op (gele kleur). Alleen de mate waarin is erg afhankelijk van (nacht) temperatuur en vochtigheid. Bij bederfelijk weer dus snel oppakken!
  • Bij moeilijke omstandigheden is maaien op de wiers een prima optie
  • Met droge stof gehalte kun je de VC-os beïnvloeden. Een drogere kuil is rustiger maar lastiger te verdichten. Hakselen is dan een groot voordeel zeker bij iets grover, droger product.
  • Gras met veel roest conserveert slecht en is niet smakelijk. Apart zetten.
  • Broeigevoeligheid heeft zeker ook te maken met verontreinigingen.
  • Pas het juiste inkuilmiddel toe als ondersteuning van het fermentatie proces. Klik hier voor tips over het juiste inkuilmiddel.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.