Voor weer een aantal melkkoeien op verschillende melkveebedrijven wordt het een spannende periode; ze mogen voor het eerst de weide in!

Voordelen beweiden

Dit naar buiten gaan van de melkkoeien heeft een aantal voordelen. Gras gaat zonder conserveringsverliezen rechtstreeks de koe in, waardoor de voederwaarde van het ruwvoer hoog ligt. Ook halen de koeien zelf hun ruwvoer. De afnemer van de melk beloont daarnaast de weidegang met een weidepremie wat de opbrengstenkant op het melkveebedrijf vergroot.

Weidegang levert vele vragen

Maar voor het eerst weiden vraagt wel om  managementkeuzes op het melkveebedrijf. Je moet bijvoorbeeld zoeken naar de manier waarop je het beweiden aanvliegt.

Ook moet het melkveebedrijf praktisch ingericht worden op het weiden (denk bijvoorbeeld aan het maken van afrasteringen, het plaatsen, het maken van een koepad en het plaatsen van drinkensbakken). Om het bedrijf in te richten op weidegang is het van belang om te kijken en te denken in mogelijkheden. Hoe ga je het bedrijf inrichten voor beweiding? Voor welk beweidingssysteem kies je? Wanneer begin je met beweiden? Hoe groot moeten de weidepercelen zijn?

Allemaal vragen die we graag gezamenlijk met je oppakken. Binnen ons bedrijf hebben we veel ervaring met het weiden van melkvee, ook kunnen we met behulp van een weidecoach (binnen ons bedrijf aanwezig) kijken wat een optimale manier is om invulling te geven aan weiden op je bedrijf.

Ook wanneer je het melkveebedrijf klaar denkt te hebben of al jaren ervaring hebt met weiden kunnen we kijken waar we punten op de i kunnen zetten om mogelijk de weidegang naar een nog hoger niveau te tillen.

Grote rantsoenwijziging

De dag dat je begint met weiden is tevens de dag dat je een grote rantsoenwijziging hebt. De ruwvoergift op stal daalt en er komt vers weidegras in de koeien, wat zeker in het voorjaar rijk is aan suikers en eiwitten. Hoeveel je op stal bij moet voeren en uitbalancering van de rantsoenen is niet altijd even makkelijk. Door een inschatting te maken van wat er in het land aan hoeveel gras er staat in combinatie met het meten van de graskwaliteit zijn rantsoenen goed aan te passen. Mocht u meer inzicht willen hebben over de graskwaliteit in uw regio, dan kan je je alvast aanmelden voor de vers grasonderzoeken. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang automatisch onze vers gras analyses. Daarnaast zijn er graslandkalenders voor u beschikbaar! Klik hier voor meer info.

Jolmer de Vries

Specialist Melkveehouderij
Bel mijStuur een e-mail

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ontvang alle actualiteiten in uw inbox.