Meststoffen

Kwalitatief goed ruwvoer is de basis voor een gezonde koe

Door een goede bemestingsstrategie toe te passen kan er een gezonde hoeveelheid ruwvoer te worden gewonnen. Er moet daarbij op zorgvuldige wijze gebruik wordt gemaakt van de beschikbare drijfmest en kunstmest op het melkveebedrijf .

Kunstmest is kostbaar en mag nog maar beperkt worden gebruikt. Drijfmest hebben we vaak in overvloed maar dient ook op de juiste manier en tijdstippen te worden toegepast.

Voed je de bodem... dan voed je de koe

Hoogland BV vind het van groot belang dat we in de landbouw zorgvuldig omgaan met de schaarse en dure grondstoffen die er beschikbaar zijn en die bovendien in overmaat ook nog voor ongewenste milieu gevolgen zorgen.  Bemesting van gewassen moet dus gebeuren vanuit  gewasbehoefte  waarbij we rekening houden met de  bodem, het groeiseizoen en de specifieke eigenschappen van de gebruikte meststoffen.

 

Vloeibare graslandbemesting in opkomst

Afgelopen jaren is een fors areaal grasland voor de eerste en tweede snede bemest met Powerbasic.  Resultaten van de afgelopen jaren geven aan dat deze vorm van bemesten een goede keuze is om zowel een hogere opbrengst als kwaliteit van de opbrengst van uw land te halen.   5 jaar officiële beproeving onder begeleiding van Schothorst Feed research laten de volgende resultaten zien ten opzichte van bemesten met KAS (grondsoort: zand):

 • 14% meer drogestofopbrengst + 1720 kg ds per hectare
 • 13% meer kVEM-opbrengst + 1559 kVEM per hectare
 • 10% meer DVE-opbrengst + 115 kg DVE

Advies op maat

We beschikken over een breed assortiment hoogwaardige meststoffen welke  we kunnen leveren mét bijbehorend advies, passend bij uw bedrijfssituatie en teelt.

Voor elk bemestingsvraagstuk in de akkerbouw en veehouderij trachten wij een oplossing te bieden.  Dit doen we met de kennis van onze adviseurs welke gebruik maken van bemestingsprogramma’s welke werken volgens de meest recente wettelijke gebruiksnormen.

Assortiment meststoffen

We beschikken over een breed assortiment hoogwaardige meststoffen welke  we kunnen leveren mét bijbehorend advies, passend bij uw bedrijfssituatie en teelt.

Hadden we traditioneel in de vorige eeuw nog alleen maar de korrelkunstmest, tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een vorm of samenstelling van een meststof te krijgen:

 • van microgranulaat tot vloeibaar
 • van bodemtoepassing tot bladmeststof
 • van toepassing met de kunstmeststrooier tot met de veldspuit of spaakwiel.
 • van zaadcoating tot biologische drijfmestverbeteraars
 • van traditionele NPK formuleringen tot slow release meststoffen zoals Novurea
 • van sporenelementen in vloeibare of granulaatvorm tot natuurlijke vitaliteitsproducten die het bodemleven voeden zoals PRP
 • van stikstof in de klassieke NO3 vorm tot slimme high-tech meststoffen in ureum en amide vorm
 • van denitrificatie remmers voor in de drijfmest tot humuszuren in de rijenbemesting
 • van kalkmeststoffen om de pH te verhogen tot bodemverbeteraars als gips en compost
 • etc etc…

 

 

kunstmest Jetze Bigbags