Over Hoogland B.V.

Historie

Ruimte voor een onderstrepende regel.

Het team

Het team van Hoogland B.V. staat voor u klaar!

Transport en opslag

Volop mogelijkheden in transport en opslag.

Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons drijft; circulair en innovatief.

Als toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij willen we op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Noord Nederland.

De wereld om ons heen verandert snel. Op het gebied van milieu, genetica, grondstoffen, digitalisering en informatie verandert het snel allemaal en worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan zaken als herkomst, milieubelasting en effectiviteit & efficiency. Ook de landbouwsector, waar wij onderdeel van zijn, zit momenteel in dit proces van verandering. Als onderneming die haar roots heeft in de klei willen we een bijdrage leveren om onze relaties in dit proces bij te staan door levering van goede producten en diensten.

Als huidige en toekomstige toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij zullen de door ons geleverde producten en diensten duurzaam en circulair zijn. Zijn we (inter-)regionaal actief, voor Consument, Akkerbouw en Melkveehouderij.

Onze leveringsvoorwaardenOpenstaande vacatures
 • Innovatief
  Met nieuwe producten
 • Flexibel
  Blijven voor iedere ondernemer
 • Dichtbij
  Onze klanten
 • Betrokken
  Bij de ontwikkelingen op en bij het boerenerf

Laatste nieuws

proefveld zaaizaden granenAkkerbouwMelkveehouderij
24 juni 2022

Demodag 2022

Tijdens deze demo dag komen diverse onderwerpen aan de orde komen die actueel zijn in de akkerbouw. Om deze dag een leerzaam karakter te geven telt deze dag ook mee…
Drinken hittestress melkveeMelkveehouderij
8 juni 2022

Hittestress bij melkvee verlagen

Zomerse temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid veroorzaakt hittestress bij uw melkvee. Dit kan al het geval zijn bij temperaturen hoger dan 18 graden Celcius. Uw koeien gaan meer…
Sodagrain ontsloten tarwe met natroloogMelkveehouderij
31 mei 2022

Sodagrain zomeractie

Het constante droge stofgehalte en het twee keer mengen zorgt voor een kwalitatief mooi product wat bovendien langer houdbaar is dan gangbare sodagrain. Bovendien is het product altijd stabiel als…
Meer nieuws

Certificaten