Over Hoogland B.V.

Historie

Ruimte voor een onderstrepende regel.

Het team

Het team van Hoogland B.V. staat voor u klaar!

Transport en opslag

Volop mogelijkheden in transport en opslag.

Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons drijft; circulair en innovatief.

Als toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij willen we op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Noord Nederland.

De wereld om ons heen verandert snel. Op het gebied van milieu, genetica, grondstoffen, digitalisering en informatie verandert het snel allemaal en worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan zaken als herkomst, milieubelasting en effectiviteit & efficiency. Ook de landbouwsector, waar wij onderdeel van zijn, zit momenteel in dit proces van verandering. Als onderneming die haar roots heeft in de klei willen we een bijdrage leveren om onze relaties in dit proces bij te staan door levering van goede producten en diensten.

Als huidige en toekomstige toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij zullen de door ons geleverde producten en diensten duurzaam en circulair zijn. Zijn we (inter-)regionaal actief, voor Consument, Akkerbouw en Melkveehouderij.

Onze leveringsvoorwaardenOpenstaande vacatures
 • Innovatief
  Met nieuwe producten
 • Flexibel
  Blijven voor iedere ondernemer
 • Dichtbij
  Onze klanten
 • Betrokken
  Bij de ontwikkelingen op en bij het boerenerf

Laatste nieuws

Snijmais rassendemoAkkerbouwMelkveehouderij
12 september 2023

Licentiebijeenkomst Hoogland BV

Hierbij nodigen wij u uit voor het bezichtigen van onze snijmais proefvelden. Op 3 verschillende locaties hebben we een proef liggen waarbij  verschillende bladmeststoffen zijn toegepast in de snijmais. Er…
Shovel verdeelt graskuil op kuilbultMelkveehouderij
8 september 2023

Zuring bestrijding

Nu we richting het einde van het groeiseizoen komen is het een mooi moment om zuring aan te pakken. In het najaar is de sapstroom van de plant naar onderen…
Melkveehouderij
8 september 2023

Grasland vernieuwing in het najaar.

Tot 15 september mag u nog graslandscheuren op klei- en veengrond.  Momenteel is de vochtvoorziening goed en de bodemtemperatuur relatief hoog. Door de slechtere percelen te scheuren en in te…
Meer nieuws

Certificaten