Over Hoogland B.V.

Historie

Ruimte voor een onderstrepende regel.

Het team

Het team van Hoogland B.V. staat voor u klaar!

Transport en opslag

Volop mogelijkheden in transport en opslag.

Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons drijft; circulair en innovatief.

Als toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij willen we op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Noord Nederland.

De wereld om ons heen verandert snel. Op het gebied van milieu, genetica, grondstoffen, digitalisering en informatie verandert het snel allemaal en worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan zaken als herkomst, milieubelasting en effectiviteit & efficiency. Ook de landbouwsector, waar wij onderdeel van zijn, zit momenteel in dit proces van verandering. Als onderneming die haar roots heeft in de klei willen we een bijdrage leveren om onze relaties in dit proces bij te staan door levering van goede producten en diensten.

Als huidige en toekomstige toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij zullen de door ons geleverde producten en diensten duurzaam en circulair zijn. Zijn we (inter-)regionaal actief, voor Consument, Akkerbouw en Melkveehouderij.

Onze leveringsvoorwaardenOpenstaande vacatures
 • Innovatief
  Met nieuwe producten
 • Flexibel
  Blijven voor iedere ondernemer
 • Dichtbij
  Onze klanten
 • Betrokken
  Bij de ontwikkelingen op en bij het boerenerf

Laatste nieuws

Melkveehouderij
22 december 2023

Minimaster: Melken in 2025!

Tijdens de master komen de volgende onderwerpen aan bod; bodem & bemesting, inkuilmanagement, rantsoen optimalisatie en uiteindelijk ook hoe dat kan uitpakken in de kringloopwijzer en om hiermee de afvoer…
Melkveehouderij
22 december 2023

Grasseizoen 2024, efficiënt melken!

Voor de bodem geldt dat je de komende weken eens kritisch alle grondmonsters door moet nemen, op met name pH en de C/N verhouding. Vervolgens is het van belang om…
Melkveehouderij
20 oktober 2023

Een sterke start voor uw kalf!

Kalveren zijn in de herfst- en wintermaanden vaak gevoeliger voor het opdoen van aandoeningen, zoals aan het maagdarmstelsel, de longen, snotterij, hoest en een griepje. Vocht en tocht zijn hiervan…
Meer nieuws

Certificaten