Over Hoogland B.V.

Historie

Ruimte voor een onderstrepende regel.

Het team

Het team van Hoogland B.V. staat voor u klaar!

Transport en opslag

Volop mogelijkheden in transport en opslag.

Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons drijft; circulair en innovatief.

Als toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij willen we op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Noord Nederland.

De wereld om ons heen verandert snel. Op het gebied van milieu, genetica, grondstoffen, digitalisering en informatie verandert het snel allemaal en worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan zaken als herkomst, milieubelasting en effectiviteit & efficiency. Ook de landbouwsector, waar wij onderdeel van zijn, zit momenteel in dit proces van verandering. Als onderneming die haar roots heeft in de klei willen we een bijdrage leveren om onze relaties in dit proces bij te staan door levering van goede producten en diensten.

Als huidige en toekomstige toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij zullen de door ons geleverde producten en diensten duurzaam en circulair zijn. Zijn we (inter-)regionaal actief, voor Consument, Akkerbouw en Melkveehouderij.

Onze leveringsvoorwaardenOpenstaande vacatures
 • Innovatief
  Met nieuwe producten
 • Flexibel
  Blijven voor iedere ondernemer
 • Dichtbij
  Onze klanten
 • Betrokken
  Bij de ontwikkelingen op en bij het boerenerf

Laatste nieuws

Melkveehouderij
14 oktober 2021

Mais en Gras van het land, nu tijd voor bekalken!

De grondanalyse geeft aan hoeveel kalk en welke soort nodig is. Uw vertegenwoordiger van Hoogland bv kan de pH ook voor u ter plekke (!) meten. Over het algemeen is…
Melkveehouderij
5 oktober 2021

Herstel graspercelen najaar

Ridderzuring is bijvoorbeeld een onkruid die kiemt op de open plekken in het veld. In het najaar hebben meerjarige planten, met wortelstokken een neerwaartse sapstroom, om reserves aan te leggen…
Melkveehouderij
5 oktober 2021

Teelt veldbonen

Veldbonen leveren naast ongeveer 260-320 ruweiwit ook nog een belangrijk deel zetmeel. Het zetmeel zit meestal tussen 350 en 450 gr. De bonen passen goed in een voederrantsoen, vooral als…
Meer nieuws

Certificaten