Over Hoogland B.V.

Historie

Ruimte voor een onderstrepende regel.

Het team

Het team van Hoogland B.V. staat voor u klaar!

Transport en opslag

Volop mogelijkheden in transport en opslag.

Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons drijft; circulair en innovatief.

Als toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij willen we op een zo goed mogelijke wijze een duurzame bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Noord Nederland.

De wereld om ons heen verandert snel. Op het gebied van milieu, genetica, grondstoffen, digitalisering en informatie verandert het snel allemaal en worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan zaken als herkomst, milieubelasting en effectiviteit & efficiency. Ook de landbouwsector, waar wij onderdeel van zijn, zit momenteel in dit proces van verandering. Als onderneming die haar roots heeft in de klei willen we een bijdrage leveren om onze relaties in dit proces bij te staan door levering van goede producten en diensten.

Als huidige en toekomstige toeleverancier van akkerbouw en melkveehouderij zullen de door ons geleverde producten en diensten duurzaam en circulair zijn. Zijn we (inter-)regionaal actief, voor Consument, Akkerbouw en Melkveehouderij.

Onze leveringsvoorwaardenOpenstaande vacatures
 • Innovatief
  Met nieuwe producten
 • Flexibel
  Blijven voor iedere ondernemer
 • Dichtbij
  Onze klanten
 • Betrokken
  Bij de ontwikkelingen op en bij het boerenerf

Laatste nieuws

Melkveehouderij
17 maart 2023

Nu het moment voor een graslandcheck

Het is nu het moment om een grasland check te doen Grassen met rode voetjes zijn de goede grassen. Als gemiddeld genomen deze meer dan 50-60 % voorkomen hoeft u…
start weidegang melkkoeienMelkveehouderij
10 februari 2023

Veehouderij/loonwerkavond 2023

Onderwerpen: • Opening Hoogland B.V. • Actualiteiten gewasbeschermingsmiddelen 2023 door Hoogland BV, Dhr. T. Wijbenga. • Grasland en maisbespuitingen door Hoogland BV, Dhr. T. Wijbenga. • Effect van BlueN in…
Melkveehouderij
2 februari 2023

De Noorse uitdaging!

DE NOORSE UITDAGING De doelstelling om in Noorwegen meer melk en vlees te produceren met regionaal geteeld voer is een flinke uitdaging. Er is veel energie beschikbaar uit tarwe en…
Meer nieuws

Certificaten