Hoogland B.V.
Sinds 1854

Historie

Hoe ons bedrijf is ontstaan

De oorsprong van de onderneming is 1854. Toen begon de grondlegger van het huidige Hoogland BV met een handel in graan en cichorei te Ferwert. Deze Jan Pieters Hoogland was zoon van een landbouwer die zijn bedrijf gelegen had op de hoge schoorwallen nabij Ferwert. Dit laatste is tevens de oorsprong van de familienaam “Hoogland”.

Hoogtepunten

18e eeuw
Pier Wadzes begint gortenmakerij
19e eeuw
Grondlegger Hoogland B.V. begint met graanhandel
20e eeuw
Bouw van eigen maal&meng installatie voor diervoeders
21e eeuw
Bouw graan silo –opslag en graandrogerij
Heden
Eigen mengvoerproductie in Leeuwarden

Gortenmakerij

De voorvaderen van de familie Hoogland handelden reeds in de 18e eeuw in gerst voor hun gortemakerij. Het was Pier Wadzes (geb. 1743) die een gortenmakerij had en zijn gerst hoogstwaarschijnlijk zal hebben laten pellen door molen Het Bruine Paard, ten noordwesten van het dorp Ferwert gelegen.

Opslag

Vullen zakgoed

Start Hoogland B.V.

De grondlegger van Hoogland BV was Jan Pieter Hoogland. Hij begon in 1854, naast zijn beroep als landbouwer, ook een graanhandel, op de Nieuwe buren in Ferwert. Naast graanhandel was hij ook cigorei fabrikeur. Toentertijd was chichorei een product dat als vervanger van koffie werd gebruikt. De granen werden door de Hoogland als commissionair verhandeld op de graanbeurs te Leeuwarden. Elke vrijdagochtend vond daar de graanhandel plaats waarbij de graancommissionairs en handelaren hun granen verhandelden. Later, na het sluiten van de beurs te Leeuwarden, ging deze graanhandel over naar de beurs in Groningen. Hoogland is daar overigens nog steeds als noteringslid en handelaar lid van deze "Koninklijke Vereniging de Beurs" betrokken de noordelijke graanhandel.

In het dorp had de firma een pakhuis aan de Nieuwe Buren waar de granen en diervoeders werden opgeslagen en waarvandaan eerst met paard en wagen en later met behulp van vrachtwagen aan de boeren werden beleverd. Alles nog verpakt in jute zakken van 70-100 kilogram. Pieter Hoogland was toendertijd al agent van de Ulbe Twijnstra oliefabriek uit Akkrum die de lijnkoeken zo als veevoer afzette.

Zakgoed

Diervoeders

Depothouderschap CAF

In 1935 werd de firma Hoogland daarnaast ook nog depothouder voor de CAF (later opgegaan in de ACM welke weer opging in Agrifirm) te Leeuwarden. Deze coöperatieve veevoerfabriek zocht manieren om haar diervoeders aan de man te brengen. Ondanks dat de Hooglanden niet zo veel op hadden met de coöperaties gingen ze toch in zee met de CAF, dit mede op aandringen van een aantal grote boeren (klanten) die nogal wat coöperatief dachten en tevens ook bevriend waren met de toenmalige jonge eigenaar Bauke Hoogland. De afspraak was dat de geperste veevoeders van de CAF moesten worden betrokken. Dat was voornamelijk lijnkoeken. Rundveebrok was toen nog maar bijzaak. Met de graanhandel bemoeide de coöperatie zich toen niet mee.
Dit depothouderschap duurde van 1935 tot 1974. Toen is de keuze gemaakt om zelfstandig als particuliere handel te blijven opereren en niet op te gaan in het grote coöperatieve geheel.

Afgifte

Dockumer Lokaeltje

Eigen maal&meng installatie voor diervoeders

Begin jaren 50 van de vorige eeuw werd een moderne maal/ meng installatie aangeschaft van het merk Ottevanger. Er werden vanaf toen eigen mengvoeders geproduceerd. Zowel rundermeel, varkensmeel en pluimveemeel. De afzet vond plaats in de nabijgelegen dorpen langs de Friese waddenkust. In diezelfde jaren werd door Bauke en zijn zoon Pieter aan de rand van het dorp een nieuwe overslagloods gebouwd, gelegen aan de spoorlijn van het Dockumer Lokaeltje. Tot dan toe werden diervoeders en kunstmest via de Ferwerter vaart aangevoerd bv traditionele Friese zeilschepen: de Skûtsjes. Met de komst van vervoer per spoor veranderde dit snel. Over deze spoorlijn werd kunstmest aangevoerd welke met schep en transportband werd afgezakt om te worden opgeslagen in het pakhuis. Zowel alle mengvoer, kunstmest en graan waren verpakt in jute zakken met 70-100 kg inhoud. Het begrip bulkvervoer was tot de 70-er jaren nog een onbekend begrip.

Overslag loods

Legen graansilo's

Bouw graanopslag

In begin jaren 60 werd een boerderij aan de Elingawei 13 betrokken bij de bedrijfsvoering van Hoogland. Hierin werd een voor die tijd zeer moderne graanontvangst, graandrogerij en graanopslag gebouwd. Vanaf toen werd het graan losgestort aan- en afgevoerd. Er kon in de schuur 600 ton worden opgeslagen in 12 verschillende houten silo's van 50 ton elk. Naast de schuur werden vier stalen silo's van elk 100 ton gebouwd.

Pieter Hoogland, welke het bedrijf in in 1964 van zijn vader na diens overlijden overnam, verhuisde het bedrijf in de jaren zeventig volledig naar de locatie gelegen aan de Hegebeintumerdyk. Samen met zijn twintig jaar jongere broer Otto Hoogland bouwden zij het bedrijf verder uit tot een handelsbedrijf waarmee akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Friesland werden beleverd met diervoeders, kunstmest en de handel in granen.

Na het afscheid van de CAF is er tot in de jaren tachtig nog mengvoer betrokken van Koopmans te Leeuwarden. Begin jaren tachtig is er gekozen voor twee andere leveranciers: Koudijs Wouda te Sneek, tegenwoordig is dat de Heus. En als tweede leverancier kwam toen gebr Fuite te Genemuiden erbij.

Bouw locatie Ferwert

Levering diervoeders

Richting Leeuwarden

Het jaar 1989 was een belangrijk jaar voor de onderneming. Hoogland nam in dat jaar de handelsactiviteiten over van Agrarische Unie Vulkaan (AUV) te Leeuwarden. Hierdoor kwam er in een keer een flink stuk omzet op gebied van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen erbij. Ook werd de mogelijkheid geschapen om het pand met terrein van de AUV over te nemen. Pieter Hoogland die inmiddels met pensioen was kocht dit pand en verhuurde dit aan Hoogland BV. Met 20,000 ton aan opslagcapaciteit overdekte loodsruimte gelegen aan grootscheeps vaarwater was dit een strategische keuze waar het bedrijf tot op de dag van vandaag haar vruchten van plukt. Deze beslissing heeft dan ook zeker bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de onderneming.

In 2005 nam de zoon van Pieter Hoogland, Camiel Hoogland, het bedrijf over van zijn oom Otto. Hiermee is het inmiddels de 5e generatie in het familiebedrijf die actief is.

Levering kunstmest

Oogst van graan

Voercentrum

In de periode 2009-2014 was het bedrijf betrokken bij het Voercentrum. Op de locatie van Hoogland BV te Leeuwarden werd gedurende 2010-2014 van diverse melkveehouders het ruwvoer (gras en mais) opgeslagen en opgemengd tot een volledig diervoeder. Dit innovatieve idee moest agv logistieke problemen de strijd staken. Echter hierdoor kreeg het bedrijf een nieuw concept voor de nederlandse melkveehouderij: de Premix. Klantspecifiek maatvoer op basis van veelal regionale grondstoffen die zijn gewalst en gemengd. Dit sloeg aan bij de melkveehouderij, met name agv het einde van het melkquotum groeide het bedrijf hard door gedurende vanaf 2015. De activiteiten van het bedrijf zijn inmiddels verder uitgebreid met een werkgebied dat de Noordelijke provincies beslaat: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord Holland.

Gras inkuilen

Rantsoenen mengen

Premixen fabriek

In 2017 is het met de productie van eigen mengvoer begonnen in een compleet nieuwe fabriek op haar locatie in Leeuwarden. Met energie afkomstig van 100% zonnestroom en met behulp van grondstoffen afkomstig uit de eigen regio geeft het op een duurzame wijze invulling aan de productie van lokaal geproduceerde diervoeders voor de Noordelijke Melkveehouderij. Het bedrijf heeft inmiddels ca 40 medewerkers en heeft een nevenvestiging in Groningen. In 2015 nam het daar collega graanhandel Frieling Granen BV over. Sinds 2018 is het bedrijf gevestigd in Leeuwarden en in de zomer van 2020 heeft het ook de locatie aan de Hegebeintumerdyk achter zich gelaten en is niet meer de toren van Ferwert maar de Achmea toren in Leeuwarden het ijkpunt van de firma. In 2022 is er begonnen met de productie van mineralen op maat. Deze worden per klant gemaakt op basis van de behoeften van de dieren. Naast premixen en mengvoer op maat, worden er nu dus ook mineralen op maat gemaakt op de locatie in Leeuwarden.

Afscheid Ferwert

Uitreiking monumenten Ferwert